Nummer
#069

Non-Issue #069, Kevin Bauer

Datum
16-04-2020

  • — Kevin Bauer
  • — The Balcony
  • — Wolf Aartsen

Redactioneel
Zelfs als onze redactionele ruimte nóg groter zou zijn, zouden we ruimte te kort komen om de belangrijkste Haagse zaken van dit moment aan te kaarten, dan wel te becommentariëren. We zouden minstens één Bas Heijne nodig hebben om door middel van een dwarsdoorsnede iets zinnigs te kunnen zeggen over de diametrale perspectieven. Of anders het talent van een Thierry-picker om complexe verbanden met slechts één losse flodder in een trompe-l’oeil te laten verdwijnen. Maar laten we het niet hebben over poppetjes, maar in plaats daarvan over de rugnummers. Of eigenlijk het tenue. Het rode en het groene team bijvoorbeeld hebben veel gedeelde ambities. Maar er zijn accent- en cultuurverschillen. Waar de één probeert om ideologische veren aan een maatpak te verbinden is de ander beland in een disciplinair getouwtrek tussen haar onbetwistbare leider en zijn volgelingen. Zei iemand daar fuseren? Again? Het meest compexe aan zo’n fusie zijn misschien wel de rugnummers. Welk poppetje wordt de aanvoerder en wie de goalie? Zoals het er nu uitziet is het niet ondenkbaar dat het groene én het rode team zichzelf het komende jaar wéér laten vermangelen tussen blijmoedige neo-liberalisten en godvrezende opportunisten. Tijd om over de spreekwoordelijke ‘eigen schaduw’ heen te stappen? Wat heet.

Download
non-issue.org/069.pdf