Nummer
#060

Non-Issue #060, coverbeeld Bas Kosters

Datum
08-05-2018

  • — Bas Kosters
  • — Ronald Nijhof
  • — Wolf Aartsen

Redactioneel
(…) Enorm zijn de gaven die men van de hemellichamen ziet neerdalen in de lichamen der mensen, vaak op natuurlijke, soms op bovennatuurlijke wijze; men kan zien hoe in één enkel lichaam een overvloed aan schoonheid, gratie en talent bijeenkomt, zodat van een dergelijk man alle handelingen, op welk gebied dan ook, zo goddelijk zijn dat hij alle andere mensen voorbijstreeft en duidelijk laat zien waar het om gaat: om een gave Gods, niet verworven door menselijke kunst (…) Het is het jaar 1550 van de Heer als Giorgio Vasari zijn lofzang over de alleskunner, homo universale, Leonardo uit Vinci neerkrabbelt. “…Dit zagen de mensen,” vervolgt Giogio over Leo, “(…) die niet alleen een boven alle lof verheven lichamelijke schoonheid bezat, maar tevens in al zijn handelingen een oneindige gratie legde (…).” Een man naar ons Non-Issue hart; een alleskunner die als hij – laten we zeggen eind jaren zeventig in Zutphen was geboren – net zo makkelijk zou switchen van beeldende kunst, naar muziek en performance om weer uit te komen bij mode en net zo makkelijk ontwerpen maakt voor de Medici van onze tijd als voor de Zeeman. Bas, een diepe buiging; the floor is yours!

Download
non-issue.org/060.pdf