Nummer
#045

Non-Issue #045, coverbeeld Herman van Bostelen

Datum
29-10-2015

  • — Herman van Bostelen
  • — The Silent University
  • — Jakop Ahlbom
  • — Wolf Aartsen

Redactioneel
Hoe kun je nou kunst maken terwijl de wereld in brand staat? Zouden we onze uitgave of in ieder geval deze editie niet beter kunnen gebruiken om onze mening zo ondubbelzinnig mogelijk over te brengen? Met een principiële mening? Een humanistische mening? Een persoonlijke mening? Een onderbuik mening? Een historisch gefundeerde mening? Een toekomst stabiele mening? Een filosofische mening? Een radicale mening? Een de-radicaliserende mening? Een nuchtere mening? Een ik-heb-geen-mening-mening? Een gefactcheckte mening? Een visionaire mening? Een sympathieke mening? Een provinciale mening (whatever that is)? Een verstandige mening? Een populistische mening? Tegenover elk feit staat diametraal weer een ander gegeven. Tegenover elk humanitair verhaal staat een koude opsomming van angstbeelden. Wij komen er niet uit, onmacht maakt ons lam. Laten we kunst maken, niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Download
non-issue.org/045.pdf