Nummer
#018

Non-Issue #018, coverbeeld Ewoud ten Hove

Datum
28-11-2013

  • — Ewoud ten Hove
  • — Peter van Beek
  • — De Valreep
  • — Wolf Aartsen

Redactioneel
In plaats van te doen wat er van hen werd verwacht, bekritiseerde en recenseerde ‘s lands kunst¬≠redacteuren de afgelopen weken vooral elkaar en elkaars schrijfsels. Uitleggen wat er te zien is, een mening beargumenteren, onbegrijpelijk jargon vertalen naar algemeen taalgebruik; dat is de taak van de kunstrecensent, werd er betoogd. “Jip en Janneke in het Museum”, riep de ander schamper, die daarmee aan wilde geven dat dat natuurlijk niet de bedoeling kon zijn. Weer een ander vond juist dat het klaar moest zijn met abstracte zaalteksten en onbegrijpelijke recensies. “(…) een ster is geen recensie”, stond er te lezen op de site van Platform BK. Een recensent van de Volkskrant legde dit op z‘n eigen manier uit en gaf de voorstelling van het duo Boogaerdt/van der Schoot nul sterren. Op de redactie van Non-Issue zijn we juist voorstander van de sterrenrecensie, maar wel volgens het principe; één ster is geen ster, twee sterren is een halve ster, drie sterren is een recensie. En inderdaad, drie sterren voor bovenstaand gerecenseerde, noblesse oblige.

Download
non-issue.org/018.pdf